Karma
Karma - bygger på orsak och verkan. Betyder att det jag gör påverkar mig, min omgivning och en hel del vad jag får tillbaka. Med andra ord, jag får vad jag förtjänar och som det känns nu så är min karma väldigt god.
 
 
Ta hand om dig!