Tankar utifrån referensramarna
Tänk så olika vi kan tycka om saker och ting och allt kommer egentligen mer eller mindre ifrån de referensramar och upplevelser som vi har skaffat oss under vår levnadstid.
 
Alla upplever vi olika saker och på olika sätt. Vi tolkar in det vi ser och hör annorlunda än andra gör, baserat på vad vi har med oss i ryggsäcken. Ofta pratar vi om att det är den som upplever saker och ting på ett eller annat sätt som är den som har tolkningsföreträdet, vilket jag kan hålla med om. Men samtidigt måste den som tolkar även vara lyhörd för den förklaring som finns utifrån det som den har upplevt och hört, för vad är det som säger att det bara är en sida av historien som är den rätta?
 
Att ha en samling referensramar med sig är till en fördel, om de är av god karaktär, men dessa ramar får inte vara så fasta att de inte kan förändras. Allt är förändligt och att kunna vara så storsint att man kan se saker från allas synvinkel löser ofta små problem snabbt och förhindrar att de blir för stora så att de inte går att hantera på ett bra sätt. 
 
 
Själv vet jag att jag kan "fastna" i vissa tankar och upplevelser och har svårt att släppa och gå vidare. Det är något som jag jobbar med och vet att jag måste tänka mer på i vissa människors närvaro. Jag tror inte alls att det är omöjligt för mig att komma ur det, men vet att jag har ett tufft jobb att göra. Jag brukar tänka att allt löser sig på något sätt, bara jag får syna det ur alla vinklar som jag kan se. 
 
Ta hand om dig!