Måndagstankar
 
Man pratar ofta om att blicka framåt. Att inte titta över axeln och fastna i det som varit, utan släppa och gå vidare. Jag vet inte riktigt om jag håller med om det alla gånger. Att se tillbaka kan ge mig distans och insikt i vad jag har gjort och ta tillvara på det eller förkasta det helt.
 
Att titta tillbaka kan vara en form av reflektion och återspegling, för att kunna sortera och distansiera det som behövs. Det stora svåra är att inte fastna i det som har varit, stanna kvar och älta. Använda förmågan att gå vidare behöver inte betyda att släppa något helt. Det är okej att hålla kvar ibland, för att bli påmind av det som har varit. För allt har format dig till den du är idag.
 
Ta hand om dig!