Samtal
Det finns flera olika sorters samtal. Det finns de som endast är till för att roa varandra, de som finns för att såra, de som finns för att trösta, de som finns för att stärka, de som finns för att sänka, de som finns för att bara ge oss en känsla av gemensamhet. Oavsettt vilken sorts samtal vi har så sätter de spår i oss.
Idag har jag haft många olika samtal och just idag slog det mig att det ligger mycket hos mig hur samtalet ska bli, hur jag ska tolka det men framförallt hur den eller de som jag pratar med ska ta det. Ibland är ett förtydligande jätteviktigt medan det andra gånger sägs mer i tystnaden. Men kommunikationen finns alltid där oavsett om du uttalar dina ord eller inte. 
Ett av dagens prat gav mig en valfrihet att tolka mycket själv då samtalet var väldigt öppet i sin karaktär. Jag kunde valt att ta stegen nedåt och känna att allt beror på mig och jag kan lika gärna backa i det här men jag gjorde valet att ta stegen uppåt och känna mig stärkt av det jag fick höra. Allt har alltid två sidor och jag kan alltid välja själv åt vilket håll stegen ska gå, upp eller ner...
Glöm aldrig att du alltid själv kan påverka ditt liv, för det är just ditt liv!
Ta hand om dig!