Du kan bli vad du vill!
Tankens kraft är stark bara du använder den på rätt sätt. Negativa tankar föder ofta något illasinnat mot dig själv eller andra medan de positiva tankarna föder och göder både dig och din omgivning. Vad du väljer är upp till dig, men jag tar den positiva sidan. 
Allt är inte lätt, men med tron på att du kan och se allt för vad det är, varken mer eller mindre, inse att det krävs både styrka och mod, rädsla och svaghet så kommer både du och jag så långt vi bara vill!
Ta hand om dig!