Ingenting är oföränderligt
En sak som jag har lärt mig här i livet är att ingenting är oföränderligt.
Saker händer av olika orsaker, både medvetet eller omedvetet på grund av yttre omständigheter som man inte kan påverka. Att saker och ting förändras kan vara både positivt och negativt i livet, men det viktigaste är hur vi hanterar det som händer.
 
Det finns som jag ser det två val hur man kan hantera det som förändras. Antingen accepterar man det och gör det bästa av det som sker eller så anser man att det är något som inte går att ta till sig och då heller inte kan göra till något som blir en del av livet. 
 
 
 
Förändringar vill jag helst gärna kunna se som något positivt, något som kommer att gagna mig och de runt omkring mig på ett eller annat sätt. Är det förändringar som sker men som inte från början är så gynnsamma så har jag ändå chansen att påverka dem på något sätt så att de blir mer positiva än de var från början. Man får inte ge upp för fort och heller inte glömma att förändringar tar tid ibland.
Saker får gärna förändras över tid i en lagom takt för att jag ska kunna vänja mig vid dem, men det är inte alltid så att man kan välja det. Vissa förändringar går fort, från en minut till en annan, och hur man då tacklar dem kan vara svårt. 
 
Just nu är det många förändringar på olika plan i mitt liv, men de flesta är positiva, vilket gör att de få och små negativa förändringarna inte har chansen att ta någon plats. En positiv inställning kan göra så stor skillnad och att hitta glädjestunderna här i livet är det som jag skulle vilja kalla för livselixir.
 
Ta hand om dig!