Förebilder
Tänk när man var liten och tonåring, då hade man många förebilder men då mestadels i form av människor som var skådespelare eller höll på med musik. Människor som oftast hade en sida som de visade upp som kändis och en annan sida som var privat och som vi aldrig såg något av. 
Naiv som jag var så var det kändissidan som blev den förebild jag hade, medan jag inte hade den minsta aning om hur den privata sidan var, för den såg jag aldrig och det som inte synd finns inte? Det byggdes på sätt och vis upp ett luftslott kring dem och deras så kallade personlighet som många gånger bara var en roll som de spelade utåt och i unga år är det svårt att veta vad som är sant eller inte. 
 
Sedan kom en period i livet då jag inte hade någon riktig förebild. Jag ville skapa en egen identitet som inte skulle präglas av någon eller något, vilket det givetvis gjorde ändå hur ogärna jag än ville det. För hur eller hur så påverkar alltid människorna och omgivningen runt omkring en hur utvecklingen som människa blir och jag tog säkerligen till mig båda bra och dåliga influenser. 
På något sätt så sållade jag i alla dessa intryck och gärningar som jag såg att andra gjorde och formade om dem till något eget som passade just mig. Lite av "Learning by doing" och genom det så kunde jag upptäcka vad som var rätt att göra eller vad jag behövde göra om på ett helt annat sätt för att få det skulle passa in i samhällets normer.
 
 
 
Idag är mina förebilder inte några specifika människor. Det kan vara en gärning som någon gör som gynnar någon annan där jag kan känna att det var så osjälviskt gjort att den människan blir genom sin gärning en förebild. Det kan vara någon som vågar uttrycka sina åsikter i olika frågor där ingen annan vågar göra sin röst hörd eller ger någon annan sin röst för en god sak, ja listan kan göras lång. Idag är en förebild för mig inte enbart en person utan en person som gör goda handlingar för samhället, världen eller den enskilda människan. Gärningen blir förebilden och den lyfts fram genom människan. 
 
Med mina gärningar i samhället så kan jag bli en förebild, kanske inte för alla och definitivt inte alltid,. Men jag hoppas och tror att jag kan inspirera någon till något och därmed ge tillbaka en del till samhället som har gjort mig till den jag är.
 
Ta hand om dig!