Tacksamhetstankar
Just nu läser jag en bok av dr Rangan Chatterjee som heter "Hälsobalansen". Den har legat på mitt nattduksbord bra länge och jag kanske omedvetet låtit den ligga där för att vänta in mig för att bli mottaglig för de budskap han vill förmedla.
Just ikväll så läste jag om tacksamhet och hur vi mentalt ska tänka mer positivt. Jag har själv testat tacksamhetsdagbok för säkerligen 10 år sedan, då inspirerad av Mia Törnblom, men var inte mottaglig nog i det just då utan gav upp. Dock har tankarna kring detta skrivande ständigt funnits med i mitt bakhuvud och det är kanske dags att starta upp den igen utifrån mitt behov av att reflektera över tacksamheten och vad den betyder för mig.
I boken ikväll fann jag tre frågor som jag känner skulle vara frågor där mina egna svar skulle kunna belysa det positiva som skett under dagen och låta det vara starkare än det negativa som hänt. Givetvis kan jag inte blunda eller bortse från de negativa händelser och upplevelser som funnits, men jag kan välja att inte låta dem vara de dominanta i min reflektion. Negativa tankar, händelser och upplevelser behövs istället ses som något man kan påverka, oftast inte ta bort helt, men göra hanterbara. Tar jag då till mig det positiva först och landar i det, tror jag starkt på att jag kan hantera det negativa på ett mycket mer rationellt sätt. 
Alla är vi olika, men en sak tror jag att vi flesta är överens om. Vi behöver alla hitta vårt eget sätt att tackla och hantera våra egna liv.
Ta hand om dig!