Att ta beslut och att ta hänsyn
Som människa och att vara en del av samhället kräver en hel del. Som samhället och omvärlden ser ut idag kräver det ännu mer av dig som förälder, barn, syskon, granne och medmänniska. Idag när vi behöver ställa upp för varandra, vilket jag önskar skedde ändå och inte bara i kristider, behöver vi vara allt annat än själviska och bara se till oss själva utan vi måste lyfta blicken och titta hur världen ser ut runt omkring oss. Hur har grannen det? Behöver någon hjälp med att handla hem lite mat eller rasta hunden? Bara den enklaste saken som att fråga den närmaste hur det är och om den behöver en hjälpande hand borde vara en naturlig del i vårt liv.
Istället hamstras det toapapper, konserver och torrvaror som om det inte skulle finnas något i butiken imorgon. Och förresten, det gör det ju knappast då människor får panik och handlar i ren desperation, så de som sitter isolerade i sina hem eller många av de äldre får vara utan. 
Jag är kanske naiv men vägrar att måla fan på väggen, då han är så svår att torka bort. Jag väljer, eller kanske rättare sagt bestämt mig för att se på hela situationen utifrån vad den är och påverka det jag kan, hjälpa de jag kan och har tagit beslutet att göra det bästa utifrån det jag har. Kan jag dela med mig, tyvärr inte mer än någon enstaka toapappersrulle då jag inte hamstrat, av något som jag kan avstå ifrån och som någon annan behöver så gör jag det så gärna, för nästa gång kanske det är jag som behöver hjälp. 
Just nu känner jag att vi alla kan behöva mer av allt detta! (Kanske inte fysiska kramar... utan mer i tanken...)
Ta hand om dig!