Drömmar och mål
För mig är drömmar något viktigt att ha, men inte så att jag har dem som mål. Jag kan givetvis omdefiniera dem till mål men inget som är givet utan drömmar kan förbli drömmar livet ut.
En dröm kan för mig vara något som jag skulle uppskatta skulle hända mig, men är inget som jag saknar för min existens eller överlevnad. Jag skulle kunna liknade det med att få en förmån av något som jag inte jagat efter eller känt har saknats. 
Ett mål däremot är något som jag vill uppnå, som jag strävar efter och försöker nå på ett eller flera sätt och på olika vägar. Mål är något för mig som kan ligga både långt fram i tiden men även i stunden. Ett mål är något som jag får kämpa för och som gör förändring i mitt liv och min existens. 
Just nu har jag många drömmar, vilket är skönt. Att bara få låtsas en stund, att gå in i en känsla av hur det skulle kunna vara om drömmen blev verklighet. Här finns det drömmar som har lösts upp i tomma intet då fantasierna har gått vidare till någon form av realism och jag insett att det inte varit något för mig. Det finns drömmar som i fantasin har fått bli mål eller delmål då jag insett att det är så jag vill ha det och då gjort en förändring. Sedan finns det de drömmar som förblir just drömmar och jag finner inga problem med det, att drömmen inte är något för mig men lite för härlig för att släppa taget om, så de får stanna. 
Drömmar och mål, oavsett vilka så är de viktiga för mig. En verklighetsflykt ibland är rätt skönt att vila i likväl som ett mål gör mig uppmärksam och observant. Båda behövs i mitt liv och jag ska vårda dem ömt!
Ta hand om dig!