Att våga se framåt!
Att tro på framtiden är olika för oss alla. För hur lång är min framtid?
Det är varierande för mig i mitt liv, vilken sinnesstämning jag är i, vilka mål jag sätter framför mig som jag ska sträva mot och under vilken tidsperiod som jag kan räkna in det i. Mycket, om inte säga allt, spelar roll för hur framtiden ska mötas och vad jag vågar satsa på. 
Nu har jag gått hemma under mitt underbara jullov och fått tid att fundera, analysera och sätta mål inför framtiden. Jag är redo att se framåt! De mål jag strävar mot planterar jag inte som uppnåbara alla på en gång, utan de behöver sorteras ut och få gro när deras tid är inne och jag är mottaglig att ta mig an dem på bästa sätt. Att ha många saker att jobba mot samtidigt skapar för mig ett kaos och ostrukturerat tänkande där jag inte helhjärtat kan gå in i det som jag verkligen skulle vilja. Då är det bättre att jag har lite is i magen och låter vissa planer vila ett tag och plocka fram dem när det är dags för dem. För att för mig betyder ett halvhjärtat försök till något mycket bortkastad tid och energi, och då kanske inte bara av mitt eget kapital av dessa utan det kan vara andra inblandade som satsade av sitt eget i mitt projekt. 
Mina mål startar smått, så smått som att planera och starta upp frösådden inför sommarens kryddträdgård. Här blev framtiden inte längre än till den efterlängtade sommaren som ligger mindre än sex månader framför oss. Ett uppnåbart mål att se fram emot, då även det lilla är stort nog!
Ta hand om dig!