Som förr i tiden
Idag fick jag ta dagen som den behagade att vilja vara med. Det är svårt att rå över vad andra människor gör/råkar ut för och just idag fick min dags utgång  hamna i en annan människas händer.
På grund av en olycklig händelse där det drabbade så illa att strömmen försvann i samhället där jag bor och då den försvann någon gång mitt på dagen har det inte blivit mycket gjort här på Åkerdala idag. Hur det gick för personen ifråga går jag inte in på här, då jag inte anser mig ha rätten att göra det utan tillåtelse från personen.
I dagens samhälle blir vi hårt drabbade när det händer och i skrivande stund så är strömmen fortfarande inte tillbaka. Och med strömmen borta så är det en viss mängd vatten som är tillgänglig  för hela samhället, vilka olika samhällstjänster som går att utnyttja kan minska, vad du kan göra för olika sysslor hemma kan minimeras och så vidare. Dock blev min man lycklig när han äntligen fick ta fram elaggregatet som han inhandlade förra året. Tacksam är jag för det då jag kunde slutföra den syssla som jag påbörjat när strömmen ilade fram i våra sladdar.
Jag måste ändå säga att vi här på Åkerdala klarar oss bra utan ström ett tag. Vi har vår vedspis som vi idag tände upp och lagade mat på, vi har fotogenlampor och ljuslyktor strategiskt utplacerade i huset, så vi är mätta, varma och har ljus i vårt hus.
Jag budade hem två fotogenlampor för något år sedan, vilka jag inte gav många kronor för. Buden lades i rätt tid, för nu ser jag att de har ökat lite i pris och det är sällan som det är bara en budgivare på objekten. Jag hade då inte en tanke på att det skulle bli en så bra investering som det blev.
Så, nu kanske ska ta och renovera upp den gamla skrivmaskinen också och börja skriva mina memoarer! Skulle du vilja läsa dem? 
Ta hand om dig!