Personlig utveckling
Nytt år, nya möjligheter och nya utmaningar.
Jag har sedan flera år tillbaka inte gett några nyårslöften utan tänker dem mer som utmaningar och ny sätt att tänka och ta mig an livet på. Detta gör jag inte varje år och i varierande grad. Då jag har en tro på att vi som människor inte står still och är fast i ett beteende eller sätt att vara på, utan vi är i ständig förändring, en form av personligvutveckling som görs omedvetet eller medvetet beroende på vad det handlar om.
Vi har ofta ett invant beteende, vi gör som vi alltid har gjort då vi känner oss trygga i det. Men är det likställt med att det är det som är det bästa för oss? Är det meningen att vi inte ska ta ett steg utanför boxen, den trygga invanda vardagen? 
Jag vet inte alltid vad som är bäst för mig och hur jag ska vara snäll mot mig själv. Jag tränar på det, vilket är svårt tycker jag, men jag är envis och ska inte ge upp. För kan jag inte vara snäll mot mig själv, hur ska jag då kunna var snäll mot andra?
Jag önskar nu att ni alla får en fin kväll och var snäll mot dig!